مایکل والزر پاسخ می‌دهد

ما در مقاله قبلی نظرات مایکل والرز و اندرو مارچ پیرامون اسلامگرایی و چپ را منتشر کردیم. برای مطالعه نظر دریچه‌ها به اینجا مراجعه کنید: مقدمه‌ای بر اسلامگرایی و چپ. برای مطالعه مقاله اصلی مایکل والزر به اینجا مراجعه کنید: اسلامگرایی و چپ. برای مطالعه مقاله اصلی اندرو مارچ به اینجا مراجعه کنید: پاسخ اندرو…

مقدمه‌ای بر اسلامگرایی و چپ

در چند دهه اخیر ، بدنبال تغییرات وسیعی که در جهان صورت گرفت، بسیاری از پایه‌های نظری چپ، خصوصا در میان نحله‌های مختلف مارکسیستی، متزلزل گردیدند. در همین زمان، ادیان پس از سال‌ها سیر قهقرایی، دوران تجدید حیات و شکوفایی خود را از سر می‌گذرانند. چپ، که در مفهوم کلاسیک خود، زاده دوران روشنگری بود،…