ارنستو لاکلائو:ساختارانتاگونیسم

پس از موفقیت‌های سیریزا و پودموس، بار دیگر نظرها متوجه نظرات ارنستو لاکلائو فقید شده است ( وی در سال ۲۰۱۴ درگذشت). اخیراً ، البرتو گارزون، یکی از رهبران چپ متحد اسپانیا ( حزب رقیب پودموس) در مصاحبه‌ای با مدیاپارت در رابطه با موفقیت‌های پودموس، علل نزول محبوبیت جبهه متحد و نیز نقش نظرات ارنستو…