پرداختن به غیرممکن(قسمت دوم)

پرداختن به غیرممکن(قسمت دوم) برگرفته از:سوسیالیست رجیستر ۲۰۱۷ نوشته: اسلاوی ژیژک برگردان: رضا جاسکی تعداد کلمات:۳۸۵۷ سه این ما را به تابوی سوم می‌رساند: دموکراسی. هنگامی که بدیو ادعا می‌کند دموکراسی طلسم ماست، این گفته را باید به معنای واقعی کلمه در نظر گرفت–به معنای دقیقاً فرویدی ان–نه در معنای مبهمی که دموکراسی را تا…

پرداختن به غیرممکن (قسمت اول)

پرداختن به غیرممکن (قسمت اول) برگرفته از:سوسیالیست رجیستر ۲۰۱۷ نوشته: اسلاوی ژیژک برگردان: رضا جاسکی تعداد کلمات:۴۱۲۶ چنین ادعا شده است، علت اصلی زوال اتوپیای اجتماعی در دهه‌های اخیر این است که با پیشرفت فن‌اوری، ما دیگر نیازی به توسل به اتوپیا نداریم زیرا در خودِ واقعیتِ ما (تقریبا) همه چیز ممکن است. با این…

از تسلط به استثمار و شورش

اسلاوی ژیژک در آخرین کتاب خود بنام «سال رؤیاهای خطرناک» به تحلیل وقایع مهم جهان در سالهای اخیر میپردازد. در اینجا ترجمه بخش دوم این کتاب به خوانندگان عزیز دریچه ها تقدیم میگردد. خوانندگان علاقمند به این فیلسوف، میتوانند بخش سوم کتاب حاضر را در سایت تز یازدهم: www.thesis11.com مطالعه فرمایند. از تسلط به استثمار…