مارکس و فوکو

فوکو از نظریه‌پردازان بزرگ انتقادی رادیکال سده گذشته است که تأثیر بسزایی بر جنبش فمینیستی و مطالعات فرودست داشته است. نوشته‌های وی در جریان انقلاب ایران در روزنامه‌ ایتالیایی کوریره دلاسرا و تحلیل اشتباه وی از رهبران انقلاب ایران موضوع بحث کتاب‌ها و مقالات فراوانی بوده است و ما نیز در آینده به آن خواهیم…

سیاست، توده و حزب (۱)

بیش از یک قرن پیش لنین کتاب چه باید کرد؟ را نوشت. وی در این کتاب سعی نمود که به سؤالات سیاست چیست، سیاست سوسیال‌دمکرات‌های روسیه بر چه پایه‌ای استوارباشد و اینکه چه سازمانی می‌تواند چنین سیاستی را متحقق کند، پاسخ دهد. نظرات وی در همان زمان نیز با مخالفت بسیاری از سوسیال‌دمکرات‌های روسیه مواجه…

دفترچه‌های سیاه هایدگر

مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی از سال ۱۸۸۹ تا ۱۹۷۶ زندگی کرد. او در سال ۱۹۲۸ به عنوان پروفسور در فیلسوفی جانشین ادموند هوسرل– که وی معروف‌ترین کتاب خود «هستی و زمان» (۱۹۲۷) را به وی تقدیم کرد– در دانشگاه فرایبورگ گشت. او اغلب به عنوان مهمترین صدای فلسفه غرب در طی سده نوزدهم توصیف می‌شود…

انقلاب محافظه‌کارانه

بیش از سه دهه قبل، چند سال پس از انقلاب بهمن ایران، جفری هرف مورخ و جامعه‌شناس آمریکایی کتاب معروف خود به نام «مدرنیسم ارتجاعی» در مورد ظهور فاشسیم در آلمان را منتشر نمود. وی در این کتاب به توصیف خصلت دوگانه و متضاد فاشیسم آلمان یعنی اشتیاق فراوان به تکنولوژی و خیال بازگشت به…