واژگان سیاسی

در اینجا بتدریج برخی از واژگان معمول سیاسی منتشر می‌شود. این واژگان عمدتا بر اساس کتاب «تئوری انتقادی: مفاهیم کلیدی»، اثر دینو فرانکو فلوگا می‌باشد.

واژگان سیاسی

فهرست مفاهیم کلیدی

Aura 2

Aura

هاله

والتر بنیامین با مقاله پرنفوذش با عنوان «اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی» ([۱۹۶۸] ۱۹۳۶ ) به این اصطلاح محبوبیت بخشید. او استدلال می‌کند که، اگر چه «در اصل یک کار هنری همیشه قابل بازتولید بوده است، اما تولید مکانیکی یک کار هنری نشان دهنده چیز نویی است» (۱۹۶۸:۲۱۸). بنا بر گفته بنیامین، «زیرا آنچه که در عصر بازتولید مکانیکی پژمرده و پلاسیده می‌شود، هاله کار هنری است»(۲۲۱) ، یعنی به عبارتی «وجود نسخه اصلی»(۲۲۰)، یا «منحصربفرد بودن» آن (۲۲۳)، عمل‌کردی است که ریشه آن، بنا به بنیامین، در بتواره‌پرستی انسان‌شناختی قرار دارد. دلیل اصلی از دست دادن هاله «اهمیت فزاینده توده‌ مردم در زندگی معاصر» و بویژه، «میل توده‌های معاصر به <نزدیکی> به اشیاء هم از نظر فاصله و هم انسانی از طریق پذیرش بازتولید می‌باشد، این میل همانقدر اتشین است که تمایل آن‌ها به غلبه بر منحصربفرد بودن و یکتایی هر واقعیتی» (۲۲۳) . بنیامین اشاره می‌کند، هر چند که این روند با «بازتولید مکانیکی نوشته» (۲۱۹–۲۱۸) شروع شد، آن با رایج شدن عکاسی و فیلم به مرحله جدیدی رسید. نتیجه اینکه «تمام عمل‌کرد هنر معکوس شده است»: «به جای آنکه بر اساس تشریفات باشد، بتدریج بر اساس عرف دیگری قرار می‌گیردسیاست»(۲۲۴) ، از این رو اشیاء هنری به زندگی مردم واقعی هر چه نزدیک‌تر شده‌اند. بنیامین در خاتمه می‌گوید، فاشیسم نمونه‌ای از جنبشی است که از این تغییر از طریق زیباپسند کردن سیاست، مانند بیانیه جنبش هنر پیشرو که «جنگ زیباست» (۲۴۱) ، استفاده می‌کند. بنا بر بنیامین، «کمونیسم با سیاسی کردن هنر پاسخ می‌دهد» (۲۴۲)

see also: aesthetics, simulacra and simulation

Views All Time
Views All Time
3382
Views Today
Views Today
1
Share