دانلود

توجه: لطفا فایلها را با کمک «save link as» دانلود نموده و سپس در «Adobe Reader» مطالعه کنید.

دانلود دریچه ها  با فرمات پی.دی.اف

 1. دریچه ها شماره یک
 2. دریچه ها شماره یک – فایل فشرده
 3. دریچه ها شماره دو
 4. دریچه ها شماره دو –  فایل فشرده
 5. دریچه ها شماره سه
 6. دریچه ها شماره سه ـ فایل فشرده
 7. دریچه ها شماره چهار
 8. دریچه ها شماره چهار ـ فایل فشرده
 9. دریچه ها شماره پنج
 10. دریچه ها شماره پنج ـ فایل فشرده
 11. دریچه ها شماره شش
 12. دریچه ها شماره شش ـ فایل فشرده
 13. دریچه‌ها شماره هفت
 14. دریچه‌ها شماره هفت – فایل فشرده
 15. دریچه‌ها شماره هشت
 16. دریچه‌ها شماره هشت – فایل فشرده
 17. دریچه‌ها شماره نه
 18. دریچه‌ها شماره نه – فایل فشرده
 19. دریچه‌ها شماره ده
 20. دریچه‌ها شماره ده – فایل فشرده
 21. دریچه‌ها شماره یازده
 22. دریچه‌ها شماره یازده – فایل فشرده
 23. دریچه‌ها شماره دوازده
 24. دریچه‌ها شماره دوازده – فایل فشرده
 25. دریچه‌ها شماره سیزده
 26. دریچه‌ها شماره سیزده – فایل فشرده
 27. دریچه‌ها شماره چهارده
 28. دریچه‌ها شماره چهارده – فایل فشرده
 29. سقوط مدل ترکیه
 30. سقوط مدل ترکیه – فایل فشرده

دانلود جستارهای نو با فرمات پی‌.دی.‌اف

 1. جستارهای نو شماره یک
 2. جستارهای نو شماره یک – فایل فشرده
 3. جستارهای نو شماره ۲ 
 4. جستارهای نو شماره ۲  – فایل فشرده

دانلود مقالات با فرمات پی.دی.اف

 1. تاملی تئوریک بر راه سوم سوسیال دمکراسی
 2. مارکس امروز
 3. طبقه در قرن بیست و یکم
 4. تجزیه سیاست بحران بعد از پولانی
 5. ایدئولوژی هندی
 6. دو انقلاب
 7. در باره هژمونی
 8. از تسلط به استثمار و شورش
 9. ساختن جامعه نیک
 10. مقاومت تسلیم است
 11. عصر حاضر مانند رمانی از سده ۱۹
 12. مالیات از یک درصدی ها
 13. اندیشه کمونیستی و مسئله ترور
 14. پوپولیسم و الیگارشی جدید
 15. امر مشترک در کمونیسم
 16. دینامیک نابرابری
 17. توده جدید؟
 18. موج پوپولیسم و چپ میانه امریکای لاتین
 19. پریکریات و درامد پایه
 20. بربریت با چهره ای انسانی
 21. هانا ارنت به مصاف ادولف ایشمن می رود
 22. پوپولیسم یک ضرورت است
 23. جهاد، ایده و تاریخ
 24. ایا انقلاب فرهنگی پایان کمونیسم بود؟
 25. کاهش رشد
 26. لیبرالیسم انعطاف پذیر در اقتصاد سیاسی اروپا
 27. یک مفهوم ساختگی؟
 28. شکستگی اوکراین
 29. لذت ملی – یک قصه موفقیت؟(قسمت اول)
 30. لذت ملی – یک قصه موفقیت؟(قسمت دوم)
 31. مظنونین به همکاری
 32. گرویدن به استعمارگران؟
 33. پارتی بپایان رسید
 34. جهان بینی پوتین
 35. اینده در بحران
 36. سیاست خروج
 37. دین و اینده گرایی
 38. حکومت ناپذیری
 39. دموکراسی بر صلیب
 40. ایگلتون در باره ژیژک
 41. سه معنی سکولاریسم
 42. بحث انتقادی در مورد مفهوم پست-سکولاریسم
 43. نقش روشنفکر قلمرو عمومی
 44. پارادایم باز بودن
 45. توهم اسلو
 46. شلیک به لنین در ایستگاه فنلاند
 47. جابجایی طبقه
 48. چگونه فرودست سخن می‌گوید؟
 49. دانیل بل و پایان ایدئولوژی
 50. اسلام‌گرایی و چپ
 51. پاسخ اندرو مارچ به «اسلام‌گرایی و چپ»
 52. سرنوشت فمینیسم سوسیالیستی
 53. حق جهانشمول انسان
 54. ساختار انتاگونیسم
 55. هفت درس از یونان
 56. توهین به مقدسات در اروپا، از خدا به مومن
 57. در باره تفکر انتقادی امروز
 58. پایان هویت های جنسی
 59. پوپولیسم، انتی-پوپولیسم و دموکراسی اروپایی
 60. نوآوری سرخ
 61. فرهنگ بعد از گوگل
 62. تعصب‌گرایی (۱)
 63. تعصب‌گرایی(۲)
 64. برابری-ازادی
 65. شکست تفکر انتقادی
 66. فساد شادی
 67. رابطه نابرابری و تحصیلات
 68. مقدمه‌ای بر نابرابری
 69. نابرابری تقصیر فن‌آوری نو نیست
 70. در باره اقتصاد اخلاقی و عزت طبقه کارگر
 71. شادی خطری است که ما باید قبول کنیم
 72. پست‌دمکراسی
 73. دولت ملی: تداوم یا ورا-تجربی؟
 74. تشریح بحران بدهی یونان با کمک نمودار و نقشه
 75. افتضاح یونانی
 76. چپ و یورو: انحلال، بازسازی
 77. یورو، یک خطای سیاسی
 78. دولت ملی: تداوم یا ورا-تجربی؟ (۲)
 79. دولت ملی: تداوم یا ورا-تجربی؟ (۳)
 80. دولت ملی: تداوم یا ورا-تجربی؟ (۴)
 81. حق رأی همگانی، یک پیروزی هنوز ناتمام
 82. ارواح چپ
 83. اسلام و سکولاریزاسیون
 84. آیا دوران رشد اقتصادی ایالات متحده پایان یافته است؟
 85. آهسته‌کاری سیستمی؟
 86. مارکسیسم برای فردا؟
 87. خانه‌ای که مارکس ساخت
 88. روحیه آنارشیستی
 89. هیچ هلهله‌ای برای آنارشیسم
 90. در باره گناه و مسئولیت جهانشمول
 91. فمینیسمی که «پیشروی» به معنی تکیه بر دیگران است
 92. کربن و نابرابری: از کیوتو تا پاریس
 93. در سایه آینده
 94. تاریخ جهانشمول مبارزه طبقاتی
 95. خشونت به خانه می‌اید
 96. آزادی دینی در اسلام
 97. سرزمین ایده‌های اسلام
 98. گاندی به روایتی دیگر
 99. همبستگی
 100. در سیستم
 101. چرا طبقه مهم است
 102. ضد سرمایه‌داری که می‌تواند پیروز شود
 103. بدون الترناتیو
 104. نخبگان و لیاقت
 105. قبل از انتخابات
 106. چند نکته در مورد انتخابات
 107. آیا تحریم انتخابات درست است؟
 108. نبرد برای سلطه نئولیبرالی
 109. سوسیالیست‌ها و اسب‌دوانی
 110. چرخش ترکیه
 111. انتخاب بین بد و بدتر
 112. انقلاب محافظه‌کارانه
 113. دفترچه‌های سیاه هایدگر
 114. سیاست
 115. مارکس و فوکو
 116. گرامشی و فوکو در باره مدرنیته، تحول و دین
 117. توده‌ها و حزب
 118. قدرت و مقاومت
 119. هشتاد سال پس از نان و شراب
 120. زندگی مخفی اینیاتسیو سیلونه
 121. زبان چیست؟
 122. سقوط مدل ترکیه(فصل اول)
 123. نشریات چپ اینترنی ایرانی به کجا می‌روند؟
 124. آیا می‌توان؟
 125. دریدا در باره زبان
 126. آزادی دینی در پرتو آمار
 127. تفاوت-برابری
 128. سیاست‌های هویتی
 129. شکست بازارهای پیشگویی
 130. مصاحبه با فردریک جیمسون
 131. چپ و میراث کاسترو
 132. کوبا در افریقا
 133. پیر بوردیو
 134. برهه پوپولیستی
 135. ایا سوسیالیسم سرمایه‌داری را متعادل نمود؟
 136. بحران مراقبت در سرمایه‌داری
 137. بازنگری پوپولیسم
 138. خمینی: بنیادگرا یا پوپولیست؟
 139. هفت تز در مورد پوپولیسم
 140. ایا سوئد اکنون کشوری مانند دیگر کشورهاست؟
 141. چپ تاریخ شکست‌هاست
 142. ما و سیاهکل
 143. سیاست مردمی
 144. راه‌های مدرنیته
 145. روشنفکران چپ
 146. میل کمونیستی به تغییر جهان
 147. حق بی قید و شرط حیات
 148. ایدئولوژی (ایدئولوژیک)
 149. پرداختن به غیرممکن
 150. انتخابات در جمهوری اسلامی
 151. انتخابات: تاکتیک یا «هم استراتژی هم تاکتیک»
 152. گذشته و حال ایران
 153. نقش روایتگری در انقلاب
 154. فصل دوم کتاب اختراع آینده
 155. ایدئولوژیست‌ها و ناپلئون
 156. حکومت اسلامی و زنان
 157. یک بام و دو هوا
 158. اتحادهای انتخاباتی ما
 159. نقد ایدئولوژی توسط مارکس و انگلس
 160. نئولیبرالیسم پیشرفت‌خواه چیست؟
 161. در دفاع از انقلاب
 162. چرا انها پیروز می‌شوند؟
 163. در دفاع از رفرم
 164. اصلاح‌طلبان و هابز؟
 165. این دو زن
 166. وارثان برنشتاین
 167. اشباح مارکس
 168. معمای سوسیال‌دموکراسی
 169. سرنوشت سوسیال‌دموکراسی
 170. دوران بابا گوریو؟
 171. انقلاب اکتبر، تراژدی یا امید؟
 172. همبستگی، شعار یا پرنسیپ؟
 173. چرا همبستگی؟
 174. چپ و یهودی‌ستیزی
Views All Time
Views All Time
7015
Views Today
Views Today
1
Share

One thought on “دانلود

 1. درودهای رفیقانه به دست اندر کاران نشریۀ وزین دریچه که زمینۀ دانلود اینهمه مقالات با ارزش را فراهم آورده اند باید با امتنان یاد آور شوم که من به بسیار سهولت همه شماره ها را دانلود نمودم و چشم به راه شماره های بعدی هستم
  یک جهان سپاس
  پیکارجو
  سردبیر نشریۀ سوسیالیسم کارگری
  ارگان نشراتی سازمان سوسیالیستهای
  کارگر ی افغانستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.