دینامیک نابرابری

مصاحبه با توماس پیکتی برگردان: رضا جاسکی کتاب جدید شما، سرمایه در قرن بیست ویکم،ترکیب نتایج یک برنامه تحقیقاتی عمیق و تحسین برانگیز، با استفاده از مقایسه و قیاس، طی مدتی طولانی می باشد١. نتایج توزیع ثروت برای کشورهای مختلف بطور قابل ملاحظه ای یکنواخت هستند؛ آن‌ها نمایانگر چالشی هم برای نظریه «همگرایی» است و…

امر مشترک در کمونیسم

امر مشترک در کمونیسم اثر: مایکل هارت برگردان: رضا جاسکی بحران اقتصادی و مالی که در پاییز سال ۲۰۰۸ محترق شد منجر به تحولی فوق‌العاده سریع در عرصه پنداشتهای سیاسی گردید. چند سال پیش هنوز بحث تغییر آب و هوا در رسانه‌های جمعی سنتی بعنوان اغراق آمیز و اخرالزمانی مورد تمسخر قرار گرفته و رد…