لذت ملی – یک قصه موفقیت؟(قسمت اول)

  اکثریت قریب باتفاق محققان و تاریخدانان معاصر معتقدند که ملت پدیده نسبتاً جدیدی است و باید انرا همچون یک ساختار اجتماعی و سیاسی مدرن درک نمود. همچنین انان، با وجود اختلافات فاحش تئوریکی در مورد ناسیونالیسم، بر این موضوع اتفاق نظر دارند که ناسیونالیسم فراورده مدرنیته است. ما امروز با تئوریهای مختلفی در مورد…

شکستگی اوکراین(2)

بیش از شش ماه از حوادث اوکراین میگذرد. در طی این مدت روایات متفاوتی را از طریق رسانه‌های رسمی غربی و رسانه‌های طرفدار روسیه شنیده ایم. در زیر می‌توانیم با روایت دیگری همراه با جزئیات دقیق از ماجراهای بحران اخیر اوکراین و تحلیل اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن آشنا شویم. ولودیمیر ایشچنکو، جامعه شناس…

شکستگی اوکراین(1)

  بیش از شش ماه از حوادث اوکراین میگذرد. در طی این مدت روایات متفاوتی را از طریق رسانه‌های رسمی غربی از یک سو و رسانه‌های طرفدار روسیه از سوی دیگر شنیده ایم. در زیر می‌توانیم با روایت دیگری همراه با جزئیات ماجراهای بحران اخیر اوکراین و تحلیل اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن آشنا…