چرا طبقه مهم است (۲)

است، که آخرین آن «درک طبقه» می‌باشد. آثار او در طی بیش از چهل سال بر روی تجدیدنظر حول دو هسته مرکزی در سنت مارکسیستی متمرکز شده است: طبقه و استراتژی‌ برای تحول اجتماعی. رایت در کتاب جدید خود، «درک طبقه»، رویکرد خود در باره طبقه را در مقابل رویکرد افرادی مانند توماس پیکتی و…

چرا طبقه مهم است(۱)

اریک اُلین رایت استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه ویسکانسین است. او نویسنده کتاب‌های بسیاری است، که آخرین آن «درک طبقه» می‌باشد. آثار او در طی بیش از چهل سال بر روی تجدیدنظر حول دو هسته مرکزی در سنت مارکسیستی متمرکز شده است: طبقه و استراتژی‌ برای تحول اجتماعی. رایت در کتاب جدید خود، «درک طبقه»، رویکرد…

در سیستم

امروز گسترش هرچه بیشتر کمپانی‌های اینترنتی چون Airbnb, Uber و امثالهم بحث‌ها و سردرگمی‌های فراوانی را نه تنها در میان کارفرمایان قدیمی که با پیدایش چنین کمپانی‌هایی خود را بازنده احساس می‌کنند، بلکه در میان اقتصاددانان و نهادها و مؤسسات دولتی، مانند بیمه‌های اجتماعی، مالیات و …نیز ایجاد نموده است. آیا وجود چنین کمپانی‌هایی نشانه…

همبستگی

در دوران بحران سخت کنونی مهاجرین، کلمه همبستگی، یکی از کلماتی بود (هست) که مکرراً خوانده یا شنیده می‌شد.پس از چند سال تاخیر، وقتی که موج این بحران انسانی به اروپا رسید، زمانی که دریایی خروشان پیکر کودکی بی‌گناه را در دامان خدای اروپا انداخت، آنگاه بحران کتمان‌ناپذیر گردید و همبستگی از کلمات محبوب همگان.…

گاندی به روایتی دیگر

روایت‌های رسمی از عقاید و اعمال گاندی، تفاوت زیادی با واقعیت‌ها دارد. صنعت بزرگی در طی دهه‌ها این وظیفه را بعهده گرفته است تا تصویر بسیار زیبایی از گاندی و نهرو و بعضی از دیگر رهبران جنبش استقلال هند ترسیم کند. متأسفانه این تصویر در میان ما به عنوان بخشی از جنبش چپ نیز به…