بحث انتقادی در مورد مفهوم پست-سکولاریسم

در ادامه بررسی تئوری های سکولاریسم و پست–سکولاریسم، در اینجا جان منینگ بطور خلاصه به تشریح دیدگاههای مختلف پیرامون تز پست–سکولاریسم می پردازد. بحث انتقادی در مورد مفهوم پست–سکولاریسم   اثر:جان منینگ، تز دانشگاه، استاد راهنما طریق مودود برگردان: رضا جاسکی تعداد کلمات:۳۸۸۵ مقدمه پست سکولاریسم اصطلاحی است که بیشتر با نوشته‌های فیلسوف با نفوذ…

سه معنی سکولاریسم

در طی چند سال گذشته، بحث‌های مربوط به سکولاریسم و پست سکولاریسم بشدت داغ شده است. اگرچه یورگن هابرماس پدر پست سکولاریسم خوانده می شود، اما یکی از نامهای دیگر که همیشه در ارتباط با پست سکولاریسم عنوان می گردد، چارلز تیلور فیلسوف کانادایی است. هر چند که او نگارنده کتاب‌ها و مقالات فروانی در…

ایگلتون در باره ژیژک

تری ایگلتون فیلسوف، منتقد ادبی و نویسنده انگلیسی است. او تاکنون بیش از چهل کتاب منتشر نموده است. در حال حاضر وی به عنوان پروفسور در ادبیات انگلیسی در دانشگاه لانکستر کار می کند. بعضی از کتاب‌های ایگلتون به زبان فارسی نیز موجود است، مانند درامدی بر ایدئولوژی و مارکسیسم و نقد ادبی که هردو…

دموکراسی بر صلیب

کارل مارکس در سال ۱۸۴۴ نوشت، «نقد دین پیش شرط همه نقدهای [اجتماعی] است». از نظر او موضوع نقد دین حداقل در کشورهای پیشرفته اروپا موضوعی پایان یافته بود. صد و شصت سال بعد، ادوارد سعید در کتاب «انسان و نقد دموکراتیک»، با توجه به خطرات پایدار ناشی از «شور و شوق مذهبی»، دوباره این…

حکومت ناپذیری

کلاوس اوفه، از جامعه شناسان معروف چپ آلمان است. او از شاگردان یورگن هابرماس و از نسل دوم مکتب فرانکفورت محسوب می شود. اوفه در حال حاضر در دانشگاه خصوصی هرتیه در برلین به عنوان استاد علوم سیاسی تدریس می کند. وی در سالهای اخیر، کار خود را بر دولتهایی که در حال گذار به…