مقاومت تسلیم است

  نوشته: اسلاوی ژیژک برگردان: رضا جاسکی یکی از واضح ترین درسهای چند دهه گذشته این است که سرمایه داری فناناپذیر است. مارکس انرا با یک خون اشام مقایسه میکرد، و ظاهرا اکنون یکی از نکات برجسته این مقایسه این است که خون اشامان پس از مرگٍ بر اثر ضربات چاقو، برمی خیزند. حتی تلاش…

ساختن جامعه نیک

جان کروداس و اندریا نالس:ساختن جامعه نیک جان کروداس و اندریا نالس، دو سیاستمدار فعال سوسیال دمکرات انگلیسی و آلمانی هستند. در این مانیفست، آن‌ها خواسته‌ها و دیدگاههای خود و جناح چپ سوسیال دمکراتها را در مقابله با راه سوم سوسیال دمکراسی بیان میکنند. لازم به تذکر است که این مانیفست چند سال پیش برای…

از تسلط به استثمار و شورش

اسلاوی ژیژک در آخرین کتاب خود بنام «سال رؤیاهای خطرناک» به تحلیل وقایع مهم جهان در سالهای اخیر میپردازد. در اینجا ترجمه بخش دوم این کتاب به خوانندگان عزیز دریچه ها تقدیم میگردد. خوانندگان علاقمند به این فیلسوف، میتوانند بخش سوم کتاب حاضر را در سایت تز یازدهم: www.thesis11.com مطالعه فرمایند. از تسلط به استثمار…